Podmínky realizace projektu a montáže

Nábytek Řepov s.r.o , Řepov 119, 29301 Mladá Boleslav

Zapsaný u Krajského obchodního soudu v Praze odd. C vl. 80461

Tel. 734 486 593 , 362 332 777 , fax 326 332 701 www.nabytekrepov.cz info@nabytekrepov.cz

Podmínky realizace projektu a montáže

1. Standartní montáž pro kuchyňské linky určené bytovým účelům, vztahuje se na sestavení
jednotlivých elementů zakoupených v naší firmě .
tj. sestavení spodních a zavěšení horních skříněk, připevnění pracovních desek a dřezu,včetně výřezu,
zabudování el. spotřebičů, připevnění ozdobných lišt a soklu , montáž úchytek a seřízení dvířek a zásuvek.

Připojování elektrospotřebičů a vodoinstalací si zajišťuje zákazník na vlastní náklady, k záruce na
elektrospotřebiče je nutné zapojení školeným elektrikářem s atestací na zapojení spotřebičů
Zákazník má v případě spotřebičů zakoupených v naší firmě nárok na zabudování spotřebičů do
kuch. linky nikoliv jejich připojení.
Zákazník je srozuměn s tím, že za vestavěnými spotřebiči nesmějí být umístěny žádné instalace!
(zásuvky, odpady atd.)
Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje a ručí za správnost udaných rozměrů půdorysu
kuchyňské linky a připravených instalací.
Montážník má právo odejít z místa montáže z důvodu špatně umístěných instalací, za něž si ručí
zákazník.
2. Stavební úpravy neprovádíme, zákazník musí mít zeď připravenou pro zavěšení skříněk.
Místnost bude připravena k montáži (dostatečný prostor pro manipulaci s materiálem), podlaha,
vyschlá omítka, teplota v místnosti bude alespoň 18°C a bude dostatečně osvětlena.
3. Obalový materiál je majetkem zákazníka, naše firma odvoz odpadů nezajišťuje a není tedy v ceně montáže.
4. Likvidaci spotřebičů ze zákona účtujeme a likvidaci provádí sběrné dvory po předložení faktury.
5. Upozorňujeme zákazníky , že při montáži se vyřezávají otvory pro spotřebiče, dřez, popř. se provádějí různé
úpravy, u kterých se práší vzniká hluk .
6. Doprava zboží není započítána v ceně zboží, platí se dopravci, pokud si zákazník nezajistí dopravu vlastní.
7. Zboží určené pro montáž musí být v den montáže v prostoru určeném pro montáž, montážník není placen za
stěhování nábytku.
8. Na mechanické poškození zboží způsobené vlastní dopravou či jinou nesprávnou manipulací se záruka
nevztahuje.
9. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s výjezdem montážníků zákazník.
10. Montážník může nárokovat úhradu každé cesty k zákazníkovi.
11. Při montáži bude zajištěno sociální zařízení a přívod el. energie.
12. Zákazník zajistí montážníkům parkování u místa montáže.
(v měst. částech se zónami placeného stání zajistí zákazník jednodenní vyjímku)
13. Zákazník musí být přítomen při montáži, na pozdější reklamace způsobené nepřítomností zákazníka
nebude brán zřetel – za neopodstatněný opakovaný výjezd si montážníci účtují 500,- +dopravné.
14. Nábytek Řepov s.r.o. a montážní firmy si vyhrazují termín montáže z režijních důvodů změnit bez nároku na
náhradu případných škod.
15. Termín montáže může být až po termínu dodání bez nároku na reklamace za nedodržení termínu.
16. Na montáž není možné uplatnit žádné slevy.
17. Zákazník si za vlastní komponenty vč. spotřebičů ručí sám.
18. Zboží a montáž bude zaplaceno před expedicí zboží , nikoliv po montáži. Po dohodě lze platbu provést
převodem z účtu.